ผู้บริหาร

นางชูเกษม โกมุทธิยานนท์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/11/2017
ปรับปรุง 16/07/2020
สถิติผู้เข้าชม 68472
Page Views 85856
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดหนองหลอด ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์
2 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์
3 โรงเรียนบ้านนเรศ ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์
4 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์
5 โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ (035) 591244
6 โรงเรียนบ้านทะเลบก ทะเลบก ดอนเจดีย์
7 โรงเรียนบ้านสระหลวง ทะเลบก ดอนเจดีย์
8 โรงเรียนบ้านหนองแขม ทะเลบก ดอนเจดีย์ 0-3544-0057
9 โรงเรียนบ้านหนองสานแตร ทะเลบก ดอนเจดีย์
10 โรงเรียนบ้านบ่อสำราญ ทะเลบก ดอนเจดีย์
11 โรงเรียนบ้านหัวเขา สระกระโจม ดอนเจดีย์
12 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สระกระโจม ดอนเจดีย์
13 โรงเรียนบ้านยมเบือ สระกระโจม ดอนเจดีย์
14 โรงเรียนบ้านหนองฝ้าย สระกระโจม ดอนเจดีย์
15 โรงเรียนบ้านหนองสลัดได สระกระโจม ดอนเจดีย์
16 โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี สระกระโจม ดอนเจดีย์
17 โรงเรียนบ้านสระกระโจม สระกระโจม ดอนเจดีย์
18 โรงเรียนวัดสระด่าน หนองสาหร่าย ดอนเจดีย์ 0817361213
19 โรงเรียนวัดท่ากุ่ม หนองสาหร่าย ดอนเจดีย์ 035-440020
20 โรงเรียนบ้านโคกหม้อ หนองสาหร่าย ดอนเจดีย์
21 โรงเรียนบ้านหนองขุม หนองสาหร่าย ดอนเจดีย์
22 โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย หนองสาหร่าย ดอนเจดีย์
23 โรงเรียนวัดบ้านกรวด หนองสาหร่าย ดอนเจดีย์
24 โรงเรียนวัดธัญญวารี ไร่รถ ดอนเจดีย์
25 โรงเรียนวัดหนองแจง ไร่รถ ดอนเจดีย์
26 โรงเรียนบ้านดงกะเชา ไร่รถ ดอนเจดีย์
27 โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า ไร่รถ ดอนเจดีย์ 0817366703
28 โรงเรียนวัดชีธาราม ไร่รถ ดอนเจดีย์
29 โรงเรียนวัดดอนมะนาว ดอนมะนาว สองพี่น้อง
30 โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต ดอนมะนาว สองพี่น้อง
31 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ ต้นตาล สองพี่น้อง
32 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง ต้นตาล สองพี่น้อง
33 โรงเรียนบ้านโคกงูเห่า ต้นตาล สองพี่น้อง
34 โรงเรียนบ้านบัวขาว ทุ่งคอก สองพี่น้อง
35 โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร ทุ่งคอก สองพี่น้อง
36 โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง ทุ่งคอก สองพี่น้อง 035-462805 , 089-9181057
37 โรงเรียนวัดทุ่งเข็น ทุ่งคอก สองพี่น้อง
38 โรงเรียนวัดทุ่งคอก ทุ่งคอก สองพี่น้อง
39 โรงเรียนบ้านโป่ง ทุ่งคอก สองพี่น้อง
40 โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ ทุ่งคอก สองพี่น้อง
41 โรงเรียนวัดบางสาม บางตะเคียน สองพี่น้อง
42 โรงเรียนวัดสำเภาทอง บางตะเคียน สองพี่น้อง 035-440-045
43 โรงเรียนวัดโบสถ์ดอนลำแพน บางตาเถร สองพี่น้อง
44 โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ บางตาเถร สองพี่น้อง
45 โรงเรียนตลาดขุนขยัน บางตาเถร สองพี่น้อง
46 โรงเรียนบ้านโคก 7 ลูก บางตาเถร สองพี่น้อง
47 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว บางตาเถร สองพี่น้อง
48 โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม บางตาเถร สองพี่น้อง
49 โรงเรียนวัดไชนาราษฎร์ บางตาเถร สองพี่น้อง
50 โรงเรียนวัดท่าข้าม บางตาเถร สองพี่น้อง
51 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา บางตาเถร สองพี่น้อง
52 โรงเรียนสองพี่น้อง บางตาเถร สองพี่น้อง
53 โรงเรียนวัดท่าจัด บางพลับ สองพี่น้อง
54 โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์) บางพลับ สองพี่น้อง
55 โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล บางเลน สองพี่น้อง
56 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ บางเลน สองพี่น้อง 035-440041
57 โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา บ่อสุพรรณ สองพี่น้อง
58 โรงเรียนวัดเวฬุวัน บ่อสุพรรณ สองพี่น้อง
59 โรงเรียนวัดทับกระดาน บ่อสุพรรณ สองพี่น้อง
60 โรงเรียนบ้านหัววัง บ่อสุพรรณ สองพี่น้อง
61 โรงเรียนวัดหนองพันเทา บ่อสุพรรณ สองพี่น้อง
62 โรงเรียนบ้านดอนตำลึง บ่อสุพรรณ สองพี่น้อง
63 โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ บ่อสุพรรณ สองพี่น้อง
64 โรงเรียนบ้านหนองเฝ้า บ่อสุพรรณ สองพี่น้อง
65 โรงเรียนวัดหัวกลับ บ่อสุพรรณ สองพี่น้อง
66 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ บ้านกุ่ม สองพี่น้อง
67 โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) บ้านกุ่ม สองพี่น้อง
68 โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) บ้านกุ่ม สองพี่น้อง
69 โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว บ้านช้าง สองพี่น้อง
70 โรงเรียนวัดย่านซื่อ บ้านช้าง สองพี่น้อง
71 โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง บ้านช้าง สองพี่น้อง
72 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ศรีสำราญ สองพี่น้อง
73 โรงเรียนวัดไผ่ขาด ศรีสำราญ สองพี่น้อง
74 โรงเรียนวัดรางกร่าง ศรีสำราญ สองพี่น้อง
75 โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ ศรีสำราญ สองพี่น้อง 0-3547-2052
76 โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง ศรีสำราญ สองพี่น้อง 0-3558-9135
77 โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู ศรีสำราญ สองพี่น้อง
78 โรงเรียนบางลี่วิทยา สองพี่น้อง สองพี่น้อง
79 โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย สองพี่น้อง สองพี่น้อง
80 โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ หนองบ่อ สองพี่น้อง
81 โรงเรียนบ้านหนองจิก หนองบ่อ สองพี่น้อง 0861749324
82 โรงเรียนวัดเขาพนมนาง หนองบ่อ สองพี่น้อง
83 โรงเรียนวัดพรสวรรค์ หนองบ่อ สองพี่น้อง
84 โรงเรียนวัดบางบอน หัวโพธิ์ สองพี่น้อง
85 โรงเรียนวัดหัวโพธิ์ หัวโพธิ์ สองพี่น้อง
86 โรงเรียนวัดท่าไชย หัวโพธิ์ สองพี่น้อง
87 โรงเรียนบ้านประทุนทอง หัวโพธิ์ สองพี่น้อง
88 โรงเรียนวัดดอนสงวน หัวโพธิ์ สองพี่น้อง
89 โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ เนินพระปรางค์ สองพี่น้อง
90 โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ เนินพระปรางค์ สองพี่น้อง
91 โรงเรียนวัดยางยี่แส กระจัน อู่ทอง
92 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม กระจัน อู่ทอง
93 โรงเรียนวัดจันทราวาส กระจัน อู่ทอง
94 โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก จรเข้สามพัน อู่ทอง
95 โรงเรียนรัตนไพศาล จรเข้สามพัน อู่ทอง
96 โรงเรียนวัดปทุมวนาราม จรเข้สามพัน อู่ทอง
97 โรงเรียนบ้านรางโพธิ์ จรเข้สามพัน อู่ทอง
98 โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน จรเข้สามพัน อู่ทอง
99 โรงเรียนวัดโภคาราม ดอนคา อู่ทอง
100 โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี ดอนคา อู่ทอง
101 โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม ดอนคา อู่ทอง
102 โรงเรียนบ้านเขากำแพง ดอนคา อู่ทอง
103 โรงเรียนบ้านโป่งพรานอินทร์ ดอนคา อู่ทอง
104 โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม ดอนคา อู่ทอง
105 โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) ดอนมะเกลือ อู่ทอง
106 โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ บ้านดอน อู่ทอง
107 โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร บ้านดอน อู่ทอง
108 โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน บ้านดอน อู่ทอง 0-3541-7415
109 โรงเรียนบ้านสระบัวทอง บ้านโข้ง อู่ทอง
110 โรงเรียนวัดจำปา บ้านโข้ง อู่ทอง
111 โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ บ้านโข้ง อู่ทอง 035-481012
112 โรงเรียนวัดกกม่วง บ้านโข้ง อู่ทอง
113 โรงเรียนวัดโพธิ์เขียว บ้านโข้ง อู่ทอง
114 โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ พลับพลาไชย อู่ทอง
115 โรงเรียนวัดเขาดีสลัก พลับพลาไชย อู่ทอง
116 โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ พลับพลาไชย อู่ทอง
117 โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล พลับพลาไชย อู่ทอง
118 โรงเรียนพลับพลาไชย พลับพลาไชย อู่ทอง 035495059
119 โรงเรียนวัดโบสถ์วิทยาคาร ยุ้งทะลาย อู่ทอง
120 โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส ยุ้งทะลาย อู่ทอง
121 โรงเรียนบ้านดอนพุทรา ยุ้งทะลาย อู่ทอง
122 โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา สระพังลาน อู่ทอง
123 โรงเรียนวัดสระพังลาน สระพังลาน อู่ทอง
124 โรงเรียนวัดนันทวัน สระพังลาน อู่ทอง
125 โรงเรียนวัดดอนสุโข สระพังลาน อู่ทอง
126 โรงเรียนวัดคลองตัน สระยายโสม อู่ทอง
127 โรงเรียนวัดสระยายโสม สระยายโสม อู่ทอง
128 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา สระยายโสม อู่ทอง
129 โรงเรียนวัดบ่อคู่ สระยายโสม อู่ทอง
130 โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์ สระยายโสม อู่ทอง
131 โรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร สระยายโสม อู่ทอง
132 โรงเรียนบ้านหนองแหน หนองโอ่ง อู่ทอง
133 โรงเรียนวัดโคกสำโรง หนองโอ่ง อู่ทอง
134 โรงเรียนวัดหนองหลุม หนองโอ่ง อู่ทอง ๐๘๑-๗๗๒๔๑๑๙
135 โรงเรียนบ้านหนองโอ่ง หนองโอ่ง อู่ทอง
136 โรงเรียนวัดคอกวัว หนองโอ่ง อู่ทอง
137 โรงเรียนบ้านห้วยหิน หนองโอ่ง อู่ทอง
138 โรงเรียนวัดคณฑี หนองโอ่ง อู่ทอง
139 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร อู่ทอง อู่ทอง
140 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา อู่ทอง อู่ทอง
141 โรงเรียนอู่ทอง อู่ทอง อู่ทอง
142 โรงเรียนวัดช่องลม อู่ทอง อู่ทอง
143 โรงเรียนวัดหนองตาสาม อู่ทอง อู่ทอง
144 โรงเรียนรัตนศึกษา อู่ทอง อู่ทอง
145 โรงเรียนวัดเขาพระ อู่ทอง อู่ทอง
146 โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง อู่ทอง
147 โรงเรียนสมถวิลอนุบาล อู่ทอง อู่ทอง 035 551514
148 โรงเรียนวัดปทุมสราวาส อู่ทอง อู่ทอง 035553041
149 โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ เจดีย์ อู่ทอง
150 โรงเรียนพานิชชีวอุปถัมภ์ เจดีย์ อู่ทอง