ผู้บริหาร

นางชูเกษม โกมุทธิยานนท์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/11/2017
ปรับปรุง 17/03/2020
สถิติผู้เข้าชม 53306
Page Views 66674
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดหนองหลอด ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์
2 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์
3 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์
4 โรงเรียนบ้านนเรศ ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์
5 โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ (035) 591244
6 โรงเรียนบ้านสระหลวง ทะเลบก ดอนเจดีย์
7 โรงเรียนบ้านบ่อสำราญ ทะเลบก ดอนเจดีย์
8 โรงเรียนบ้านทะเลบก ทะเลบก ดอนเจดีย์
9 โรงเรียนบ้านหนองสานแตร ทะเลบก ดอนเจดีย์
10 โรงเรียนบ้านหนองแขม ทะเลบก ดอนเจดีย์ 0-3544-0057
11 โรงเรียนบ้านสระกระโจม สระกระโจม ดอนเจดีย์
12 โรงเรียนบ้านหัวเขา สระกระโจม ดอนเจดีย์
13 โรงเรียนบ้านหนองฝ้าย สระกระโจม ดอนเจดีย์
14 โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี สระกระโจม ดอนเจดีย์
15 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สระกระโจม ดอนเจดีย์
16 โรงเรียนบ้านยมเบือ สระกระโจม ดอนเจดีย์
17 โรงเรียนบ้านหนองสลัดได สระกระโจม ดอนเจดีย์
18 โรงเรียนบ้านโคกหม้อ หนองสาหร่าย ดอนเจดีย์
19 โรงเรียนบ้านหนองขุม หนองสาหร่าย ดอนเจดีย์
20 โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย หนองสาหร่าย ดอนเจดีย์
21 โรงเรียนวัดบ้านกรวด หนองสาหร่าย ดอนเจดีย์
22 โรงเรียนวัดท่ากุ่ม หนองสาหร่าย ดอนเจดีย์ 035-440020
23 โรงเรียนวัดสระด่าน หนองสาหร่าย ดอนเจดีย์ 0817361213
24 โรงเรียนบ้านดงกะเชา ไร่รถ ดอนเจดีย์
25 โรงเรียนวัดธัญญวารี ไร่รถ ดอนเจดีย์
26 โรงเรียนวัดชีธาราม ไร่รถ ดอนเจดีย์
27 โรงเรียนวัดหนองแจง ไร่รถ ดอนเจดีย์
28 โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า ไร่รถ ดอนเจดีย์
29 โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต ดอนมะนาว สองพี่น้อง
30 โรงเรียนวัดดอนมะนาว ดอนมะนาว สองพี่น้อง
31 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ ต้นตาล สองพี่น้อง
32 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง ต้นตาล สองพี่น้อง
33 โรงเรียนบ้านโคกงูเห่า ต้นตาล สองพี่น้อง
34 โรงเรียนบ้านโป่ง ทุ่งคอก สองพี่น้อง
35 โรงเรียนวัดทุ่งเข็น ทุ่งคอก สองพี่น้อง
36 โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง ทุ่งคอก สองพี่น้อง 035-462805 , 089-9181057
37 โรงเรียนวัดทุ่งคอก ทุ่งคอก สองพี่น้อง
38 โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ ทุ่งคอก สองพี่น้อง
39 โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร ทุ่งคอก สองพี่น้อง
40 โรงเรียนบ้านบัวขาว ทุ่งคอก สองพี่น้อง
41 โรงเรียนวัดสำเภาทอง บางตะเคียน สองพี่น้อง 035-440-045
42 โรงเรียนวัดบางสาม บางตะเคียน สองพี่น้อง
43 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว บางตาเถร สองพี่น้อง
44 โรงเรียนวัดโบสถ์ดอนลำแพน บางตาเถร สองพี่น้อง
45 โรงเรียนวัดไชนาราษฎร์ บางตาเถร สองพี่น้อง
46 โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ บางตาเถร สองพี่น้อง
47 โรงเรียนบ้านโคก 7 ลูก บางตาเถร สองพี่น้อง
48 โรงเรียนวัดท่าข้าม บางตาเถร สองพี่น้อง
49 โรงเรียนสองพี่น้อง บางตาเถร สองพี่น้อง
50 โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม บางตาเถร สองพี่น้อง
51 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา บางตาเถร สองพี่น้อง
52 โรงเรียนตลาดขุนขยัน บางตาเถร สองพี่น้อง
53 โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์) บางพลับ สองพี่น้อง
54 โรงเรียนวัดท่าจัด บางพลับ สองพี่น้อง
55 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ บางเลน สองพี่น้อง 035-440041
56 โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล บางเลน สองพี่น้อง
57 โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา บ่อสุพรรณ สองพี่น้อง
58 โรงเรียนบ้านหัววัง บ่อสุพรรณ สองพี่น้อง
59 โรงเรียนบ้านหนองเฝ้า บ่อสุพรรณ สองพี่น้อง
60 โรงเรียนวัดทับกระดาน บ่อสุพรรณ สองพี่น้อง
61 โรงเรียนบ้านดอนตำลึง บ่อสุพรรณ สองพี่น้อง
62 โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ บ่อสุพรรณ สองพี่น้อง
63 โรงเรียนวัดเวฬุวัน บ่อสุพรรณ สองพี่น้อง
64 โรงเรียนวัดหัวกลับ บ่อสุพรรณ สองพี่น้อง
65 โรงเรียนวัดหนองพันเทา บ่อสุพรรณ สองพี่น้อง
66 โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) บ้านกุ่ม สองพี่น้อง
67 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ บ้านกุ่ม สองพี่น้อง
68 โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) บ้านกุ่ม สองพี่น้อง
69 โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว บ้านช้าง สองพี่น้อง
70 โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง บ้านช้าง สองพี่น้อง
71 โรงเรียนวัดย่านซื่อ บ้านช้าง สองพี่น้อง
72 โรงเรียนวัดรางกร่าง ศรีสำราญ สองพี่น้อง
73 โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ ศรีสำราญ สองพี่น้อง 0-3547-2052
74 โรงเรียนวัดไผ่ขาด ศรีสำราญ สองพี่น้อง
75 โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู ศรีสำราญ สองพี่น้อง
76 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ศรีสำราญ สองพี่น้อง
77 โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง ศรีสำราญ สองพี่น้อง 0-3558-9135
78 โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย สองพี่น้อง สองพี่น้อง
79 โรงเรียนบางลี่วิทยา สองพี่น้อง สองพี่น้อง
80 โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ หนองบ่อ สองพี่น้อง
81 โรงเรียนบ้านหนองจิก หนองบ่อ สองพี่น้อง 0861749324
82 โรงเรียนวัดพรสวรรค์ หนองบ่อ สองพี่น้อง
83 โรงเรียนวัดเขาพนมนาง หนองบ่อ สองพี่น้อง
84 โรงเรียนวัดหัวโพธิ์ หัวโพธิ์ สองพี่น้อง
85 โรงเรียนบ้านประทุนทอง หัวโพธิ์ สองพี่น้อง
86 โรงเรียนวัดดอนสงวน หัวโพธิ์ สองพี่น้อง
87 โรงเรียนวัดท่าไชย หัวโพธิ์ สองพี่น้อง
88 โรงเรียนวัดบางบอน หัวโพธิ์ สองพี่น้อง
89 โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ เนินพระปรางค์ สองพี่น้อง
90 โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ เนินพระปรางค์ สองพี่น้อง
91 โรงเรียนวัดยางยี่แส กระจัน อู่ทอง
92 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม กระจัน อู่ทอง
93 โรงเรียนวัดจันทราวาส กระจัน อู่ทอง
94 โรงเรียนรัตนไพศาล จรเข้สามพัน อู่ทอง
95 โรงเรียนวัดปทุมวนาราม จรเข้สามพัน อู่ทอง
96 โรงเรียนบ้านรางโพธิ์ จรเข้สามพัน อู่ทอง
97 โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน จรเข้สามพัน อู่ทอง
98 โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก จรเข้สามพัน อู่ทอง
99 โรงเรียนบ้านเขากำแพง ดอนคา อู่ทอง
100 โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี ดอนคา อู่ทอง
101 โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม ดอนคา อู่ทอง
102 โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม ดอนคา อู่ทอง
103 โรงเรียนวัดโภคาราม ดอนคา อู่ทอง
104 โรงเรียนบ้านโป่งพรานอินทร์ ดอนคา อู่ทอง
105 โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) ดอนมะเกลือ อู่ทอง
106 โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ บ้านดอน อู่ทอง
107 โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน บ้านดอน อู่ทอง 0-3541-7415
108 โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร บ้านดอน อู่ทอง
109 โรงเรียนวัดกกม่วง บ้านโข้ง อู่ทอง
110 โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ บ้านโข้ง อู่ทอง 035-481012
111 โรงเรียนวัดโพธิ์เขียว บ้านโข้ง อู่ทอง
112 โรงเรียนวัดจำปา บ้านโข้ง อู่ทอง
113 โรงเรียนบ้านสระบัวทอง บ้านโข้ง อู่ทอง
114 โรงเรียนวัดเขาดีสลัก พลับพลาไชย อู่ทอง
115 โรงเรียนพลับพลาไชย พลับพลาไชย อู่ทอง 035495059
116 โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ พลับพลาไชย อู่ทอง
117 โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล พลับพลาไชย อู่ทอง
118 โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ พลับพลาไชย อู่ทอง
119 โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส ยุ้งทะลาย อู่ทอง
120 โรงเรียนวัดโบสถ์วิทยาคาร ยุ้งทะลาย อู่ทอง
121 โรงเรียนบ้านดอนพุทรา ยุ้งทะลาย อู่ทอง
122 โรงเรียนวัดดอนสุโข สระพังลาน อู่ทอง
123 โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา สระพังลาน อู่ทอง
124 โรงเรียนวัดสระพังลาน สระพังลาน อู่ทอง
125 โรงเรียนวัดนันทวัน สระพังลาน อู่ทอง
126 โรงเรียนวัดบ่อคู่ สระยายโสม อู่ทอง
127 โรงเรียนวัดสระยายโสม สระยายโสม อู่ทอง
128 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา สระยายโสม อู่ทอง
129 โรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร สระยายโสม อู่ทอง
130 โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์ สระยายโสม อู่ทอง
131 โรงเรียนวัดคลองตัน สระยายโสม อู่ทอง
132 โรงเรียนวัดคณฑี หนองโอ่ง อู่ทอง
133 โรงเรียนบ้านหนองแหน หนองโอ่ง อู่ทอง
134 โรงเรียนวัดคอกวัว หนองโอ่ง อู่ทอง
135 โรงเรียนวัดโคกสำโรง หนองโอ่ง อู่ทอง
136 โรงเรียนวัดหนองหลุม หนองโอ่ง อู่ทอง ๐๘๑-๗๗๒๔๑๑๙
137 โรงเรียนบ้านหนองโอ่ง หนองโอ่ง อู่ทอง
138 โรงเรียนบ้านห้วยหิน หนองโอ่ง อู่ทอง
139 โรงเรียนวัดหนองตาสาม อู่ทอง อู่ทอง
140 โรงเรียนสมถวิลอนุบาล อู่ทอง อู่ทอง 035 551514
141 โรงเรียนอู่ทอง อู่ทอง อู่ทอง
142 โรงเรียนวัดเขาพระ อู่ทอง อู่ทอง
143 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา อู่ทอง อู่ทอง
144 โรงเรียนรัตนศึกษา อู่ทอง อู่ทอง
145 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร อู่ทอง อู่ทอง
146 โรงเรียนวัดปทุมสราวาส อู่ทอง อู่ทอง 035553041
147 โรงเรียนวัดช่องลม อู่ทอง อู่ทอง
148 โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง อู่ทอง
149 โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ เจดีย์ อู่ทอง
150 โรงเรียนพานิชชีวอุปถัมภ์ เจดีย์ อู่ทอง