ปฐมวัย

นางสาวอภิญญา รักเพียร
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวรัศมีแข กิจประเสริฐ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1