ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา2563 (อ่าน 83) 27 เม.ย. 63
ครูอัพเดต Home School เปิดให้ดาวน์โหลดฟรี สมุดเล่มเล็กบัญชีคำพื้นฐาน (อ่าน 284) 27 เม.ย. 63
เรียนรู้อยู่ที่บ้าน สะดวกประหยัด ปลอดภัยด้วยการศึกษาทางไกล DLTV (อ่าน 17) 10 เม.ย. 63
นางชูเกษม โกมุทธิยานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิกพาคณะครู และนักเรียนทำกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมา (อ่าน 142) 19 พ.ย. 62
นางชูเกษม โกมุทธิยานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิก มอบเกียรติบัตรผลคะแนนการทดสอบระดับชาติสูงกว่ (อ่าน 142) 15 พ.ย. 62
นางชูเกษม โกมุทธิยานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิกเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษารับฟังคำชี้ (อ่าน 119) 13 พ.ย. 62
นางชูเกษม โกมุทธิยานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิก เข้าร่วมประชุมการจัดกิจกรรมกีฬาของอบต.หนองบ่อ (อ่าน 137) 07 พ.ย. 62
โรงเรียนบ้านหนองจิก ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการชูเกษม โกมุทธิยานนท์ ด้วยความยินดียิ่ง (อ่าน 167) 04 พ.ย. 62
โรงเรียนบ้านหนองจิกสนับสนุนโครงการ ก้าวคนละก้าว เพื่อ11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ (อ่าน 400) 21 ธ.ค. 60