ภาพกิจกรรม
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ผอ.ชูเกษม โกมุทธิยานนท์ และคณะครูโรงเรียนบ้านหนองจิกตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) ในสัปดาห์ที่ 2
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2563,10:13   อ่าน 42 ครั้ง