ภาพกิจกรรม
วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ผอ.ชูเกษม โกมุทธิยานนท์ และคณะครูโรงเรียนบ้านหนองจิกตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)และแจกนมโรงเรียนให้กับนักเรียน
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2563,11:06   อ่าน 36 ครั้ง