ภาพกิจกรรม
15 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ผอ.ชูเกษม โกมุทธิยานนท์ได้จัดกิจกรรมการชี้แจงการเข้าเรียนปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19และครูประจำชั้นมอบแบบฝึก ใบงานและนัดหมายการส่งงานให้กับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองจิก
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2563,12:56   อ่าน 89 ครั้ง