ภาพกิจกรรม
วันที่ 13 มีนาคม 2563 ผอ.ชูเกษม โกมุทธิยานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิกเป็นประธานในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศซึ่งเป็นประเพณีของโรงเรียนที่ปฏิบัติมาทุกปีสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา จะมีการอวยพรของครู อาจารย์ที่ให้พรแก่ผู้ที่จะจบการศึกษามีการให้ของขวัญเป็นที่ระลึก
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2563,13:49   อ่าน 10 ครั้ง