ภาพกิจกรรม
วันที่ 9 มีนาคม 2563 โรงเรียนบ้านหนองจิกจัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2563 โดยผอ.ชูเกษม โกมุทธิยานนท์ และคณะครูโรงเรียนบ้านหนองจิกร่วมลงคะแนนเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เพื่อเป็นการปูพื้นฐานประชาธิปไตยให้ดีขึ้นและรู้จักปฏิบัติ
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2563,09:56   อ่าน 12 ครั้ง