ภาพกิจกรรม
วันที่ 5 มีนาคม 2563 โรงเรียนบ้านหนองจิกจัดให้มีการทดสอบข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2562 มีการทดสอบ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2563,09:33   อ่าน 5 ครั้ง