ภาพกิจกรรม
วันที่ 27 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 ผอ.ชูเกษม โกมุทธิยานนท์ พร้อมด้วยครูบุญชู เก็งสุวรรณ ครูกลวดี ศรีมาลานนท์ ครูอัครชาติ จิตจวง และครูศศิธร ปลอดภัยนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าค่ายลูกเสือสามัญ ณ ค่ายอู่ทองสักทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2563,09:32   อ่าน 12 ครั้ง