ภาพกิจกรรม
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ครูสมชาย สระทองยอดและครูวิไลลักษณ์ เบ้าหนองบัว เข้าแนะแนวการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่โรงเรียนวัดวังตะกูและโรงเรียนวัดหนองกระทู้ โรงเรียนบ้านหนองจิกขอกราบขอบพระคุณ ผู้บริหารและคณะครูของทั้ง2 โรงเรียนมา ณ ที่นี้
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2563,13:46   อ่าน 8 ครั้ง